Rada Unii Europejskiej zatwierdza nowe standardy etykietowania opon

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowe zasady znakowania opon, zgodnie z komunikatem prasowym Rady Europy z 25 lutego. Etykietowanie opon stanie się bardziej widoczne, zrozumiałe i pouczające dla konsumentów. Nowe przepisy wejdą w życie po zatwierdzeniu przez parlament, prawdopodobnie w 2021 r.
17 maja 2018 r.Komisja Europejska przyjęła propozycję nowych zasad etykietowania opon w celu zmniejszenia zużycia paliwa, bezpieczeństwa i redukcji hałasu. Zastąpią one rozporządzenie w sprawie etykietowania opon z 2009 r. (TLR, rozporządzenie w sprawie etykietowania opon), zachowując i wzmacniając większość kluczowych przepisów.

?Nowe proponowane rozporządzenie zwiększy świadomość konsumentów w zakresie oznakowania opon oraz poprawi nadzór rynku i zgodność z TLR w państwach członkowskich UE?. Dostawcy będą zobowiązani do wskazania etykiety opony dla wszystkich form zakupu, w tym w przypadkach, gdy opony nie są fizycznie dostępne i są sprzedawane przez Internet.

W tej chwili ?Euromarking? dotyczy tylko samochodów osobowych i opon do lekkich ciężarówek, ale w przyszłości będzie miał również zastosowanie do opon do samochodów ciężarowych.

Nowe etykiety opon będą zawierać informacje na temat osiągów opon w warunkach śniegowych i lodowych i mogą być dalej dostosowywane za pomocą aktów delegowanych, w tym informacje dotyczące przebiegu, pobierania i zużycia. Oczekuje się, że pomoże to zmniejszyć ilość mikroplastiku, który dostaje się do środowiska z powodu ścierania opon podczas pracy.

Etykiety opon zostaną uwzględnione w bazie danych rejestracji produktów, która jest tworzona w ramach zmienionej unijnej struktury etykiet efektywności energetycznej.

13 listopada 2019 r., W wyniku udanych negocjacji, zawarto wstępne porozumienie w sprawie treści nowego rozporządzenia. Rada UE oczekuje, że nowe TLR pozwolą konsumentom otrzymywać odpowiednie informacje i podejmować lepsze decyzje przy zakupie nowych opon.

Nowe przepisy wejdą w życie po ich przyjęciu przez Parlament Europejski i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Punkt orientacyjny – 1 maja 2021 r.

Przypomnijmy, że członkowie ETRMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy) zdecydowanie nie zgodzili się z pomysłami Komisji Europejskiej dotyczącymi zmiany formatu i uzupełnienia etykietowania opon, argumentując, że obowiązkowe etykietowanie rzekomo niewiele przyczyniło się do zwiększenia popytu na bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne opony .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
5.00 avg. rating (99% score) - 1 vote